بازی با آبروی دیگران

#امام_حسن (ع) :
هرگاه ديدى كسى با آبروى مردم بازى مى كند، سعى كن كه تو را نشناسد؛ زيرا آبروى آشنايانش كمترين ارزش را نزد او دارد

ميزان الحكمه ج۶ ص۲۰۰

کوتاه سخن گفتن از دیدگاه امام علی (ع)

#امام_على (ع)  :
سخن چون داروست، اندكش سود مى بخشد و بسيارش كشنده است
الكلامُ كالدَّواءِ ؛ قَليلُهُ يَنفَعُ ، و كَثيرُهُ قاتِلٌ

ميزان الحكمه ج۱۰ص۱۹۹

منصف بودن و کمک به دیگران

نظام دین دو چیز است:

۱- منصف بودن
۲- کمک مالی کردن به برادران

” #امام_علی علیه السلام ”

غررالحکم حدیث ۹۹۸۳