حضور امام زمان (عج) در میان مردم

#امام_صادق علیه السلام :
مهدی بینِ مردم رفت و آمد می کند ، در بازارها راه می رود و رویِ فرشهایِ آنها قدم میگذارد ولی او را نمی شناسند.

بحار ج۵۲ ص۱۵۴