شوخی بیجا و بیش از حد از دیدگاه دین

#امام_حسن علیه السلام:

شوخی کردن هیبت انسان را می خورد و از بین می برد، و همانا شخص کم حرف بر ابهت خویش می افزاید.

بحارالانوار ج۷۸ ص۱۱۳

بازی با آبروی دیگران

#امام_حسن (ع) :
هرگاه ديدى كسى با آبروى مردم بازى مى كند، سعى كن كه تو را نشناسد؛ زيرا آبروى آشنايانش كمترين ارزش را نزد او دارد

ميزان الحكمه ج۶ ص۲۰۰