سخن چینی از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

از بزرگترين جادو، سخن چينى است،

[زيرا ]با سخن چينى ميان دوستان جدايى افكنده مى شود،
ياران يكدل را با هم دشمن مى كند،
به واسطه آن خون ها ريخته مى شود،
خانه ها ويران مى گردد و پرده ها دريده مى شود.
آدم سخن چين بدترين كسى است كه روى زمين گام برمى دارد

إنّ مِن أكبَرِ السِّحرِ النَّميمَةَ؛ يُفَرَّقُ بها بَينَ المُتَحابَّينِ، و يُجلَبُ العَداوَةُ علَى المُتَصافِيَينِ، و يُسفَكُ بها الدِّماءُ، و يُهدَمُ بها الدُّورُ، و يُكشَفُ بها السُّتورُ، و النَّمّامُ أشَرُّ مَن وَطئَ علَى الأرضِ بقَدَمٍ

” #امام_صادق عليه السلام ”

ميزان الحكمه ج۱۲ ص۴۶۵

مهمان نوازی از دیدگاه ائمه (ع)

هرگاه برادرت سرزده بر تو وارد شد، با آنچه فراهم دارى، از او پذيرايى كن؛ امّا اگر دعوتش كرده بودى، تا جايى كه در توانت هست، برايش بكوش.

” #امام_صادق عليه السلام”

دعائم الإسلام ج۲ ص۱۰۷