پرهیز از مجادله زیاد از دیدگاه ائمه (ع)

سبب دشمنی و کینه توزی، مجادله زیاد است.

” #امام_علی علیه‌السلام ”

غررالحکم حدیث ۵۵۲۴