آن سوی مرگ – جلسه هفدهم

آن سوی مرگ

تجربیات سه نفر از افرادی که برای لحظاتی مرگ را تجربه کرده اند در این کتاب بیان شده است.

حجت الاسلام امینی خواه طی 39 جلسه در دانشگاه فردوسی، این کتاب را بر اساس آیات،روایات و نکات عقلی و فلسفی شرح داده اند.