آن سوی مرگ استاد امینی خواه

آن سوی مرگ

تجربیات سه نفر از افرادی که برای لحظاتی مرگ را تجربه کرده اند در این کتاب بیان شده است.

حجت الاسلام امینی خواه طی 39 جلسه در دانشگاه فردوسی، این کتاب را بر اساس آیات،روایات و نکات عقلی و فلسفی شرح داده اند.

ارسال نظر