دانلود سخنرانی در رابطه با اثر رضایت از خدا در قیامت

دانلود سخنرانی در رابطه با اثر رضایت از خدا در قیامت

اهمیت و آثار رضایت و شکرگذاری از خداوند متعال در همه لحظات زندگی. حتی در سخت ترین لحظات زندگی وقتی به عقب برمیگردیم می بینیم نعمت هایی فراوانی هست که خداوند بدون هیچ منتی به همه ما عطا کردن و ما در قبال اون ها حتی یه شکر گذاری خالی هم انجام ندادیم.

ارسال نظر