سخنرانی حاج آقای عالی در رابطه با اهمیت ولایت امیرالمومنین علی (ع) در قبولی اعمال 

دانلود سخنرانی ولایت امیرالمومنین (ع) و اعمال انسان

سخنرانی حاج آقای عالی در رابطه با اهمیت ولایت امیرالمومنین علی (ع) در قبولی اعمال

ارسال نظر