حضور اهل بیت (ع) در مجالس مذهبی استاد عالی

دانلود سخنرانی استاد عالی در مورد حضور اهل بیت (ع) در مجالس مذهبی

حکایت از خوابی که حضرت فاطمه زهرا (س) تاکید به شرکت در مجالس عزای امام حسین (ع) داشتند.

ارسال نظر