خانه محل عبادت – سخنرانی حاج آقا عالی

خانه محل عبادت است. سخنرانی ححت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی در موضوع اخلاق در خانواده.

ارسال نظر