رهبر معظم انقلاب: ماه رمضان ماه انفاق است

رهبر معظم انقلاب: ماه رمضان ماه انفاق است.

خوب است که یک رزمایش گسترده ای در کشور برای مواسات و کمک به نیازمندان اتفاق بیفتد.

ارسال نظر