سیره و ذکر فضائل امیرالمومنین ع

گشت و گذاری در سیره مولا امیرالمومنین علیه السلام – جلسه دوازدهم

 • مقایسه بین علم و ثروت؟
 • مزیت علم بر ثروت
 • زمینه‌ساز حاکمیت علم باشیم
 • فرهنگ‌سازی علم توسط امیرالمومنین علی علیه السلام
 • خلاء حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام
 • ویژگی‌های فرهنگ فاسد
 • علم کارکرد ابدی دارد
 • اکرام خدا به چیست؟
 • علم عالِم بایستی در خود و جامعه‌اش اثرگذار باشد
 • شرایط پذیرش در دانشگاه امیرالمومنین علی علیه السلام
 • از امیرالمومنین بخواهیم که بر دوش ما چیزی بگذارد نه در جیب ما
 • مشی علما در قبال ثروت
ارسال نظر