شَه شناس جلسه 22 – ذکر فضائل امیرالمومنین (ع)

گشت و گذاری در سیره مولا امیرالمومنین علیه السلام

 • معنا شناسی حق
 • معیار زندگی حق باشد
 • حقوق اعضای بدن
 • قول و عمل در چه راستایی باشد؟
 • اَجر در قبال عبادت
 • اَجر دنیوی و اَجر اُخروی
 • در مسجد بودن یا در بهشت بودن؟
 • دشمن شناسی در قرآن
 • حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم
 • لزوم برخورد با ظالم فرهنگی
 • زیباترین عدالت، یاری مظلوم است
 • تا به حال از این عمل خود استغفار کرده‌ایم؟
 • استراتژی و تاکتیک قرآنی در برابر دشمن
ارسال نظر