شَه شناس جلسه 37 – ذکر فضائل امیرالمومنین (ع)

گشت و گذاری در سیره مولا امیرالمومنین علیه السلام

 • نگاه دوم؛ اصل بودن انسان و غرائز او
 • هوا پرستی، مبدا انحراف
 • ویژگی انسان تابع هوای نفس
 • نتیجه نگاه غیر اسلامی به هستی
 • مدل حکومت فرعونی
 • دلیل نجات ساحران فرعون
 • ترس انسان الهی و انسان غیرالهی
 • تفاوت فیلترها در دو حکومت الهی و غیرالهی
 • اسلام برای آموزش یا پرورش؟
 • شرط اساسی پرورش
 • اثرگذاری جامعه و والدین در تربیت فرزند
 • نقش تربیتی امام معصوم
ارسال نظر