عید غدیر استاد دارستانی

چکار کنیم ظلم ریشه کن بشه؟
میخواید بلا از این مملکت دور بشه؟
میخواید جیب تون پر پول بشه؟

ارسال نظر