سخنرانی کم حرفی

دانلود سخنرانی کم حرف زدن و فواید آن

چرا کم حرف زدن در اسلام و روایات تاکید شده است و به کمتر گناه کردن کمک می کند.

 

ارسال نظر