سیره و فضائل امیرالمومنین (ع) سخنرانی، مدح و سخن کوتاه در سیره و فضائل مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)