هرگاه دو شخص مؤمن يكديگر را ببينند، برترين آن دو، كسى است كه برادرش را بيشتر دوست مے‏دارد.

#امام_صادق علیه السلام

المحاسن، جلد۱، صفحه۴۱۱

ارسال نظر