ای ابوذر! پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار؛

جوانی قبل از پیری،
سلامتی قبل از بیماری،
بی نیازی قبل از نیازمندی،
فراغت قبل از مشغولیت (مشغله ها)،
زندگی قبل از مرگ.

#پیامبر_اکرم صلےالله‌علیه‌وآله

ارسال نظر