? میلاد امام کاظم (ع) مبارک ?

بازیگوشی پسر در دوران کودکی پسندیده است، برای این که در بزرگسالی بردبار شود.

[ #امام_کاظم علیه السلام ]

میزان الحکمه، ج۶، ص ۲۵۷

ارسال نظر