روز قيامت هرچشمى گريان است؛ مگرچشمى كه درمصيبت وعزاى حسين گريسته باشد،كه آن چشم در قيامت خندان است وبه نعمتهاى بهشتى مژده داده مےشود

#پيامبر_اکرم صلےالله عليه وآله

بحار، ج۴۴، ص۲۹۳

ارسال نظر