مثل کسی که بدون عمل دعا می کند مانند کسی است که بدون زه کمان تیر اندازی می کند

#پیامبر_اکرم صلی الله علیه و اله

مكارم الأخلاق ص۴۶۵

ارسال نظر