زن، گُل است… پس در همه حال، با او مدارا كن، و با او به نیکی معاشرت نما، تا زندگیت با صفا شود

[ #امام_علی علیه السلام ]

وسائل الشيعه، ج۱۴، ص ۱۲

ارسال نظر