از داغ حسن سامرا میگرید
جبریل امین در سما میگرید
یا حجت حق غم نبینی آقا
از اشک شما چشم ما میگرید

◼️ شهادت غریب سامرا، امام حسن عسکری (ع) بر شیعیان آن حضرت تسلیت باد

ارسال نظر