پرهيز از به زمين خوردن بهتر است از اين كه زمين بخورى و خواهش كنى كه بلندت كنند.
تَوَقّي الصَّرْعةِ خَيرٌ من سؤالِ الرَّجْعةِ

” #امام_باقر عليه السلام ”

ميزان الحكمه ج۲ ص۱۳۶

ارسال نظر