امام صادق (ع) به عده اي پول دادند که به تجارت بروند . اين افراد بعد از بازگشت از تجارت به نزد امام آمدند و گفتند اين مقدار اصل پول و اين مقدار نيز سود آن است . امام ديدند که سود آن صددرصد است . فرمودند : چرا اينقدر زياد است ؟ آنها گفتند که ما به شهري رفتيم که کالاي ما در آنجا کمياب بود . ما هم جنس را نفروختيم . زماني که بازار خوب کشش پيدا کرد ، کالا را به دو برابر قيمت به مردم فروختيم. امام فرمودند که من اين پول ها را مصرف نمي کنم . سپس فرمودند : کسب حلال از شمشير زدن در راه خدا مشکل تر است . الان برخي افراد اجناس مختلف را نگهداشته و با بازار بازي مي کنند . اين افراد بايد بدانند که در روز قيامت بايد پاسخگو باشند . گناه آنها شايد از نخواندن نماز صبح بزرگتر باشد . برخي افراد مقيد به زيارت و روضه هم هستند اما در مسائل اقتصادي بي دقتي مي کنند . يک نفر بازاري چند روز قبل به من گفت که شما مدام به ما مي گوييد، به روسا هم بگوييد يک ثباتي را در بازار ايجاد کنند که ما بتوانيم درست کارکنيم.

از بیانات حجت الاسلام رفیعی

ارسال نظر