⚠️آیا امام حسین را شیعیان کشتند؟
.
✅جوابی کامل و شنیدنی به جهالت یک عده،در دو دقیقه…

ارسال نظر